Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

 Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok...

Opiekun medyczny - nowy kierunek

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe Zapraszamy na Kurs kwalifikacyjny ...

REKRUTACJA - ROK SZKOLNY 2015/2016

Jako jedyna medyczna szkoła publiczna w naszym mieście 

prowadzimy nabór zimowy

 

czytaj więcej

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja letnia 2015

   

             100%  zdawalność

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

NOWE PRACOWNIE

 W szkole odnowiono sale zajęć, powstały nowe pracownie

 

 Pracownia masażu 

 

      ...

AKCJE ZDROWOTNE

 

Szkoła uczestniczy w Akcjach  Zdrowotnych, które organizowane są w szkołach i...

O bibliotece


 

Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie
niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.

                                                                                                                                Francis Bacon

 

Biblioteka znajduje się w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Skarszewskiej 7. Mieści się w dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach na I piętrze naszego budynku. W jednym z nich znajduje się wypożyczalnia i wszystkie zbiory biblioteczne, a w  drugim- Multimedialne Centrum Informacji, pełniące jednocześnie funkcję czytelni. Działa od 1964 roku. Gromadzi literaturę fachową  zgodnie z kierunkami kształcenia, w celu ułatwienia realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Ponadto w celu poszerzenia zainteresowań pracowników i słuchaczy biblioteka posiada pozycje beletrystyczne. Staramy się dostosowywać ofertę biblioteki do potrzeb czytelników. Obecnie jesteśmy na etapie przekształcania biblioteki szkolnej w nowoczesne centrum informacji poprzez komputeryzację zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu m.in. wypożyczanie i wyszukiwanie informacji będzie znacznie szybsze.

Księgozbiór obejmuje ponad 4400 woluminów. Istotnym uzupełnieniem księgozbioru są czasopisma specjalistyczne związane tematycznie z zagadnieniami realizowanymi w konkretnych kierunkach kształcenia oraz pomocne w funkcjonowaniu szkoły, a także  inne materiały informacyjne. 

Szkoła prenumeruje następujące czasopisma:

-Wspólne tematy

-Na temat

-Wychowanie w Przedszkolu

-Głos nauczycielski

  Ze zbiorów biblioteki korzystają nauczyciele i inni  pracownicy szkoły oraz słuchacze.

Projekt i wykonanie Gabiec.pl