Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

 Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok...

Opiekun medyczny - nowy kierunek

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe Zapraszamy na Kurs kwalifikacyjny ...

REKRUTACJA - ROK SZKOLNY 2015/2016

Jako jedyna medyczna szkoła publiczna w naszym mieście 

prowadzimy nabór zimowy

 

czytaj więcej

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja letnia 2015

   

             100%  zdawalność

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

NOWE PRACOWNIE

 W szkole odnowiono sale zajęć, powstały nowe pracownie

 

 Pracownia masażu 

 

      ...

AKCJE ZDROWOTNE

 

Szkoła uczestniczy w Akcjach  Zdrowotnych, które organizowane są w szkołach i...

Informacje dla absolwentów

 

 

Jest Pani/Pan absolwentem naszej szkoły.

 

Pragniemy zaprosić Panią/Pana do wypełnienia ankiety, aby dowiedzieć się jak sobie Pani/Pan radzi na rynku pracy. Wyniki ankiety pozwolą nam poznać losy absolwentów i podnieść  jakość edukacji i przygotowania do pracy.

 

 ANKIETA

                                                        Informacja dla absolwentów III KKZ OPIEKUN MEDYCZNY


Informujemy absolwentów, że dnia 30 kwietnia 2016 r. o godz. 13.30 rozdane zostaną zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

                                                                   Informacja dla absolwentów KKZ (kursu)

                                                                          - Opiekun medyczny

Osoby, które posiadają średnie wykształcenie mogą ubiegać się o wydanie dyplomu kwalifikacji zawodowych.

Do Dyrektora OKE w Gdańsku nalezy złożyć osobiście:

- wniosek o wydanie dyplomu

- świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie opiekun medyczny

- oryginał świadectwa potwierdzającego średnie wykształcenie

Wniosek należy pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku lub w sekretariacie szkoły

Adres strony: www.oke.gda.pl

Należy wejść w zakładki:

1. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

2. wydawanie dyplomów: pobierz wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Adres OKE w Gdańsku:

Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 

ul. Na Stoku 49

80-874 Gdańsk.

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe do kontaktu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku można znaleść na stronie http://www.oke.gda.pl/

Projekt i wykonanie Gabiec.pl