Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

 Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok...

Opiekun medyczny - nowy kierunek

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe Zapraszamy na Kurs kwalifikacyjny ...

REKRUTACJA - ROK SZKOLNY 2015/2016

Jako jedyna medyczna szkoła publiczna w naszym mieście 

prowadzimy nabór zimowy

 

czytaj więcej

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja letnia 2015

   

             100%  zdawalność

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

NOWE PRACOWNIE

 W szkole odnowiono sale zajęć, powstały nowe pracownie

 

 Pracownia masażu 

 

      ...

AKCJE ZDROWOTNE

 

Szkoła uczestniczy w Akcjach  Zdrowotnych, które organizowane są w szkołach i...

Technik masażysta

Kierunek kształcenia – technik masażysta powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalne usługi rehabilitacyjne w zakresie masażu i usprawniania pacjentów z różnymi schorzeniami. Nauka trwa dwa lata.

Absolwenci kierunku technik masażysta  będą przygotowani do pracy z pacjentami w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku i z różnymi problemami zdrowotnymi. Będą potrafili samodzielnie i sprawnie realizować zadania wynikające z roli zawodowej technika masażysty. 

Zatrudnienie: placówki służby zdrowia, zarówno oddziały szpitalne  jak i przychodnie oraz gabinety prywatne, gdzie przewiduje się stosowanie  wyżej wymienionych zabiegów. Absolwenci mogą też zakładać własne gabinety masażu.

W trakcie nauki przewiduje się zarówno przedmioty teoretyczne takie jak:
wychowanie fizyczne, psychologia, rehabilitacja ogólna, anatomia z fizjologią, fizjoterapia, zdrowie publiczne,  zagadnienia kliniczne, gimnastyka lecznicza, fizykoterapia, teoria masażu, pracownia masażu, podstawy prawa i ekonomiki oraz szkolenie praktyczne.

Zakres  kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent kierunku technik masażysta potrafi :

 •  Wykonywać masaż klasyczny i segmentalny,
 •  Wykonywać drenaż limfatyczny,
 • Wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny
 • Wykonywać masaż punktowy,
 • Obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
 • Obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu,
 • Współpracować w zespole terapeutycznym,
 • Przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • Postępować zgodnie z zasadami etyki.
 • Stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
Projekt i wykonanie Gabiec.pl