Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

 Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok...

Opiekun medyczny - nowy kierunek

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe Zapraszamy na Kurs kwalifikacyjny ...

REKRUTACJA - ROK SZKOLNY 2015/2016

Jako jedyna medyczna szkoła publiczna w naszym mieście 

prowadzimy nabór zimowy

 

czytaj więcej

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja letnia 2015

   

             100%  zdawalność

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

NOWE PRACOWNIE

 W szkole odnowiono sale zajęć, powstały nowe pracownie

 

 Pracownia masażu 

 

      ...

AKCJE ZDROWOTNE

 

Szkoła uczestniczy w Akcjach  Zdrowotnych, które organizowane są w szkołach i...

Historia

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości tworzymy dzień dzisiejszy, stanowimy o przyszłości szkoły.

   Wśród wielu dat w sposób szczególny w historii szkoły wpisał się rok 1953. Wówczas to władze wojewódzkie na polecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej podjęły decyzję o powołaniu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa  Neuropsychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim, w Kocborowie. Szkoła ta była na terenie kraju drugą placówką o takiej specjalności.
Nauka trwała dwa lata, przyjmowana była młodzież po ukończeniu 16 roku życia i ukończonej szkole podstawowej.
Od 1956 roku przyjmowane były dziewczęta mające co najmniej dwie klasy liceum ogólnokształcącego, a od 1966 roku ukończoną szkołę średnią.
W 1957 roku szkoła jako pierwsza w kraju staje się szkołą koedukacyjną. Na przestrzeni lat szkoła wielokrotnie przechodziła reorganizacje i zmiany.
I tak, w roku 1959 zostaje wydłużony czas nauki do 2,5 roku. W rok później zmieniona zostaje nazwa na Państwową Szkołę Medyczną
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, a w roku 1971 na Medyczne Studium  Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.
W roku 1983 rozpoczyna działalność 5 letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa na podbudowie szkoły podstawowej. Od 5 września tego roku na bazie studium powstaje także Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących. Szkołę opuścili absolwenci trzech kolejnych roczników. 
W 1984 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Medycznych. Kształcenie pielęgniarek psychiatrycznych trwało do 1990 roku. 18 czerwca 1991 roku odbyła się uroczystość nadania imienia "Matki Teresy z Kalkuty".
Z jej życia staramy się czerpać wskazania i wzorce do pracy. W roku 1991 zrezygnowano z edukacji kandydatek do zawoduw liceach medycznych w kraju. Ostatnie absolwentki opuściły mury szkoły w 1997 roku.
 Decyzja o zaniechaniu naboru do liceów wymusiła przejście na system policealny. Od 1 września 1994 roku powołano dwa kierunki kształcenia: Wydział terapii zajęciowej kształcący w cyklu dwuletnim oraz Wydział pielęgniarstwa kształcący w cyklu 2,5 letnim i realizujący autorski program nauczania sprofilowany na opiekę psychiatryczną. Innowacja programowa została opracowana przez nauczycieli naszej szkoły i została wysoko oceniona w 1997 roku przez Centrum Edukacji Medycznej. W roku 2000 nastąpiła kolejna reforma w kształceniu pielęgniarek.
W związku z dostosowywaniem szkolnictwa medycznego do standardów Unii Europejskiej rozpoczęto kształcenie pielęgniarek w 3 letnich wyższych szkołach zawodowych. Kształcenie pielęgniarek przejęły w większości Akademie Medyczne. W 2002 roku otworzyliśmy wydział: Opiekun w domu pomocy społecznej,  w roku 2003 Opiekunka środowiskowa, w 2005 Asystent osoby niepełnosprawnej,
w 2007 Technik masażysta a w 2008 Opiekun medyczny.

W 2005 roku szkoła otrzymała nazwę  Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty.
W skład Zespołu wchodzą: Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży i Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Szkoła jako instytucja szkoleniowa prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych w ramach autorskich projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Kształcimy młodzież i dorosłych w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Technik masażysta, Opiekun w domu pomocy społecznej, Opiekunka środowiskowa, Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca. Prowadzimy także Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na Opiekuna medycznego.  Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli staramy się być szkołą twórczą, dobrze przygotowującą swoich absolwentów do pracy.
 Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby środowiska i szkołą promującą zdrowie.

Projekt i wykonanie Gabiec.pl