Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

 Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok...

Opiekun medyczny - nowy kierunek

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe Zapraszamy na Kurs kwalifikacyjny ...

REKRUTACJA - ROK SZKOLNY 2015/2016

Jako jedyna medyczna szkoła publiczna w naszym mieście 

prowadzimy nabór zimowy

 

czytaj więcej

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja letnia 2015

   

             100%  zdawalność

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

NOWE PRACOWNIE

 W szkole odnowiono sale zajęć, powstały nowe pracownie

 

 Pracownia masażu 

 

      ...

AKCJE ZDROWOTNE

 

Szkoła uczestniczy w Akcjach  Zdrowotnych, które organizowane są w szkołach i...

Rekrutacja

 

Bujasz w obłokach i nie wiesz jaką szkołę wybrać?

 

 

WYBIERZ NASZĄ!

 

>> Prezentacja szkoły <<

 

Dajemy ci pewne i solidne podstawy do podjęcia pracy w zawodzie medyczno - opiekuńczym. Kształcenie odbywa sie w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych, a zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Szkoła chlubi sie wysoką zdawalnością egzaminów zewnętrznych w zakresie kwalifikacji zawodowych. Nasi słuchacze do egzaminu zewnętrznego przystępują w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym. Zawieramy umowy z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu, a zatem już w czasie nauki w szkole masz możliwość kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Obowiązkowo nauczamy języka migowego oraz  obcego zawodowego, aby ułatwić naszym absolwentom  podjęcie pracy również za granicą.

  


Zapraszamy
*kandydatów obu płci bez limitu wieku, nauka jest bezpłatna m.in. w formie  dziennej, wieczorowej, zaocznej, a matura nie jest wymagana. Nauka trwa 1 lub 2 lata w zależnośc od wybranego zawodu.
 

*osoby po szkole podstawowej, zawodowej i gimnazjum na  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy   (ukończone 18 lat)                                                          

 

Kierunki, w których kształci szkoła: 

  • Opiekun medyczny (1 rok)
  • Asystent Osoby niepełnosprawnej (1 rok)
  • Opiekunka środowiskowa (1 rok)
  • Opiekunka dziecięca (2 lata)
  • Opiekun w DPS (2 lata)
  • Opiekun Osoby starszej (2 lata)
  • Terapeuta zajęciowy (2 lata)
  • Technik masażysta (2 lata)
  • oraz  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekun medyczny (1 rok)

*Szczegółowe informacje o wyżej wymienionych zawodach- Kliknij! 

 

 

  Wymagane dokumenty  

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły lub na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

  • we wniosku zaznaczyć podkreśleniem:

Czy występuję w rodzinie:  

- wielodzietność rodziny kandydata,        

- niepełnosprawność dziecka kandydata,               

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

- niepełnosprawność kandydata,

2. Świadectwo  ukończenia szkoły średniej (w przypadku przyjęcia do szkoły policealnej) matura nie jest wymagana,

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły zawodwej lub gimnazjum (przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) ukończone 18 lat,

4. Życiorys (CV),

5. 3 fotografie (oprócz KKZ).

 

 

       WNIOSEK         

 

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły     

od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 8:00 do 15:00
 

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Kontakt: tel. 58 56 236 16    

Adres: 83- 200 Starogard Gd. ul. Skarszewska 7       

e- mail:mszstarogard@poczta.onet.pl 

 

 

 Projekt i wykonanie Gabiec.pl